Blogg

Owasp och Owasp Top Ten

OWASP står för Open Web Application Security Project och är en ideell organisation som startades 2001 och består framförallt av säkerhetsexperter från hela världen. De finns refererade i flera standarder och är en bra måttstock för säkra applikationer på nätet. OWASP håller seminarium inom IT-säkerhet över hela världen och på sin hemsida redogör de för de flesta säkerhetsbrister och har även tips hur dessa testas och åtgärdas.

Läs inlägg

Fördelar och utmaningar med asynkron kod

Från och med version 5 av C# som Microsoft lanserade fullt ut i September 2012 så har C# ett nytt och bättre stöd för att hantera asynkrona applikationer som kort och gott brukar benämnas async. Det är nu snart tre år sedan, men det är fortfarande relativt ovanligt att jag ser asynkron kod i de projekt jag kommer i kontakt med. Dags att skingra fördomarna och kliva ut i ljuset!

Läs inlägg

Ta pulsen på SVG

Lär dig animera SVG med hjälp av CSS. Vi skapar en EKG-liknande effekt, likt den du hittar på sidan systemvård här på hemsidan.

Läs inlägg
046-590 08 80