”Din utveckling i samtid för en hållbar framtid” - När andra inspireras av oss är vi ett föredöme inom hållbart företagande.

Framtid & vision

Vår vision skall tala till alla som står i relation till Presis. "Din utveckling i samtid.." ser till att kund, personal, gäster eller styrelseledamot kompetensutvecklas i vardagen genom utmanande arbetsuppgifter. "..för en hållbar framtid” vill visa på att vi kombinerar vårt arbete med att skapa ett bättre resurseffektivare samhälle. Vi vill vara ett föredöme inom hållbart företagande.

Vi ser oss alltid som en del av något större. Det är svårt att beskriva hur tankar blir handlingar och resultat. Vill ni se hur vi lever vår vision, måste ni komma på besök och se hur vi försöker påverka vår framtida omvärld. 

Våra kunder väljer oss som partner i utvecklingsprojekt och service för vi har god kommunikation, snabba, effektiva och kontinuerligt förbättrade processer som skapar trygghet.

Vår start och historia

Presis grundades den 15 september 2006 av Fabian Hagman och Max Andersson. Presis startades som en personlig utmaning och skall så förbli för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, ledningsgrupp och medarbetare. Verksamheten byggs på ett starkt ledarskap med affärsförståelse för att kunna växa med lönsamhet.

Verksamheten skall arbeta med teknik som möjliggörare för ökat affärsvärde och den är byggd på tre fundament: Service, Tillit och Hållbarhet. Bolaget skall kombinera dessa tre grundpelare med lönsamhet för att kunna verka som föredömen inom hållbart företagande.

2016 aug – Presis expanderar. Både organiskt och geografiskt med nytt kontor i Göteborg. I samband med detta ändras även bolagsnamn från Presis i Lund AB till Presis i Sverige AB. Väldigt stort steg och möjligt tack vare våra starka processer och genom att göra rätt saker, på rätt sätt. 

2015 jan - Ny extern VD, Fredrik Slätterhed, ansluter med sitt ordningssinne, fokus på individen och tar oss in i Presis 3.0. En resa som omfattar förändringar i vår grafiska profil, arbetssätt och tankesätt. En bra injektion i rätt tillfälle.

2013 nov - Nytt kontor! Vårt bolagsnamn är Presis i Lund AB och nu sitter vi på Stora Södergatan 2, precis mitt i Lund. Nyrenoverat, färgglatt och vi lever med livet på Stortorget där vi ser karnevalståg, konserter, demonstrationer och valbodar i valtider.

2011 jan - Kontorsflytt och vi tar steget från källarföretag till vindsföretag på fem gånger större yta. I dessa lokaler växte verksamheten och vårt långa komptensutveklingsarbetet som utmynnade i ett högt engagemang och uppmärksamhet i media angå vår kompetensutvecklingsmodell.

2007 aug - Köpte vi en ATG butik och gjorde om till kontor. Här inträffade många tokigheter i och utanför arbetstid. Vi spelade bollslekar i trädgården, körde Mariocart eller övade på musikinstrument i källaren. Vi var Qliks labsavdelning och vårt intranät blev ett internt open source projekt där alla bidrog.

046-590 08 80