systemvård

- efter projektet kan allt hända med ditt system och vi är en partner som håller dig informerad, arbetar strukturerat och med flexibilitet.

Livet efter projektet

Efter ett system går i drift kommer det löpande upp önskemål om nya funktioner eller integration till kringliggande system eller anpassningar till webbläsare. Systemvård är vårt namn på vår modell för en modern systemförvaltning. Vi förenklar kommunikationen och förtydligar arbetsprocessen genom att ge dig full insyn.

Allt kan hända

Den teknologiska utveckling går snabbt och äldre tekniker får stå tillbaka för nyare och säkrare. Det svänger väldigt snabbt. Det kommer nya mobiler, surfplattor, webbrowsers och webbaserade koncept. Det är svårt att hålla sig uppdaterad och för att hålla sig i tiden delar vi med oss till er i våra seminarium.

Återbesök och uppföljning

Inför varje månad prioriterar och planerar vi tillsammans aktiviteterna som ska genomföras under den kommande perioden. Fokus ligger på att åtgärda det som har störst affärsnytta för er och det som effektiviserar användandet mest.

Våra kompetenser

if(presisare.isHappy()) {
    console.log('Happy!');
}

Frontend

Vi har ett antal kärnkompetenser som vi jobbar med i de flesta av våra utvecklingsprojekt oavsett om det är Labs, webbutveckling eller systemvård. De viktigaste är i dagsläget dessa, AngularJS, HTML5, CSS3, LESS

Vi har även stor kunskap inom jQuery och andra ramverk t.ex. Twitter Bootstrap och Pure.css. Det finns mängder med kompetenser i organisationen utöver dessa, om det är så att ni söker något speciellt så är det bara att höra av sig till oss och se om vi har just det du behöver hjälp med!

SELECT * FROM presis
WHERE mood = 'happy'

Backend

Vid backendutveckling fokuserar vi på microsoftteknologier, de vi huvudsakligen jobbar med är följande, Microsoft SQL Server, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, SignalR, Rest API

När vi bestämmer vilka tekniker vi vill använda i ett projekt så är den viktigaste riktlinjen hållbarhet, vi implementerar trygga långsiktiga lösningar och ser till att använda beprövade och stabila tekniker för att hålla nere kundens kostnader.

Hög kvalité och flexibilitet?

Detta låter som en paradox i vår bransch, men vi har lyckats. Skicka din kontaktuppgifter eller ring Fabian Hagman 073 68 79 200. Är ni nyfikna och vill inspireras eller vill ni anlita oss spelar ingen roll. Vi vill vara föredöme i hållbart företagande och planterar ett träd vid en mötesbokning.

046-590 08 80