webbutveckling

- våra innovativa processer och verktyg vägleder till framgångar av världsklass.

Begränsa projektet

Vi gör först en grov uppskattning av era krav och önskemål. I möte gräver vi i era behov och ställer kritiska frågor i syfte att hjälpa er att begränsa projektet. Ett lyckosamt projekt är, av vår erfarenhet, att man inleder med affärskritiska och tekniska risker som levereras i små leveranser, för att tidigt eliminera eventuella hinder och snabbt få nytta av systemet.

Följ utvecklingen nära

Vi arbetar med en flexibel utvecklingsmetodik som innebär att man jobbar med mindre och återkommande leveranser, cirka två veckor. Varje leverans planeras av teamet och estimerats i tid och kostnad innan start. Vid leverans presenteras vad som utvecklats och demonstrerar det färdiga resultatet på er dator, surfplatta och telefon.

Reflektera och utvärdera

När ett webbutvecklingsprojekt är avslutat gör vi en gemensam utvärdering med er. Vi är för en ömsesidigt öppen och ärlig dialog för att stärka vår relation och skapa en ökad förståelse för varandra och våra verksamheter. Vi är en utvecklingspartner som vill göra systemutveckling hållbart för er. Kika gärna in på våra kunders framgångar.

Våra kompetenser

if(presisare.isHappy()) {
    console.log('Happy!');
}

Frontend

Vi har ett antal kärnkompetenser som vi jobbar med i de flesta av våra utvecklingsprojekt oavsett om det är Labs, webbutveckling eller systemvård. De viktigaste är i dagsläget dessa, AngularJS, HTML5, CSS3, LESS

Vi har även stor kunskap inom jQuery och andra ramverk t.ex. Twitter Bootstrap och Pure.css. Det finns mängder med kompetenser i organisationen utöver dessa, om det är så att ni söker något speciellt så är det bara att höra av sig till oss och se om vi har just det du behöver hjälp med!

SELECT * FROM presis
WHERE mood = 'happy'

Backend

Vid backendutveckling fokuserar vi på microsoftteknologier, de vi huvudsakligen jobbar med är följande, Microsoft SQL Server, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, SignalR, Rest API

När vi bestämmer vilka tekniker vi vill använda i ett projekt så är den viktigaste riktlinjen hållbarhet, vi implementerar trygga långsiktiga lösningar och ser till att använda beprövade och stabila tekniker för att hålla nere kundens kostnader.

Köra ett projekt?

Teknikutvecklingen går fort och ingen kan allt. Skicka dina kontaktuppgifter eller ring 046-590 08 80 så bistår vi i att reda ut dina frågeställningar.

046-590 08 80